2010

 1. Literackie i pozaliterackie teksty kultury w Internecie, "Polonistyka" 2010, nr 11, s. 26-32.

2009

 1. e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, ss. 261 [opracowanie wersji elektronicznej książki].
 2. Elementy kształcenia na odległość w edukacji polonistycznej, "Zeszyty Szkoklne" 2009, nr 1, s. 109-113.
 3. W internecie o książce, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 2, s. 115-121.

2007

 1. Literatura emigracyjna w teorii akademickiej i praktyce szkolnej. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Literatura emigracyjna w szkole", "Zeszyty Naukowe KUL" 2007, nr 2.
 2. e-konferencje 2007, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 1, s. 145-149.
 3. e-dziennik lekcyjny, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 1, s. 157-160.
 4. Aktywność ucznia a narzędzia technologii informacyjnej, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 2, s. 124-131.
 5. Metoda projektu edukacyjnego jako przykład kształtowania umiejętności międzyprzedmiotowych, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 3, s. 114-120.
 6. Programy multimedialne w edukacji polonistycznej [film], oglądaj.
 7. Dydaktycy wokół problemu szkolnych interpretacji tekstów kultury, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 4, s. 88-91.
 8. Multimedia w służbie edukacji polonistycznej, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 4, s. 100-102.
 9. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski" (6-7 listopada 2008 r.), czytaj.

2006

 1. Kompetencje w zakresie Technologii Informacyjnej, które powinien zdobyć gimnazjalista, „Zeszyty Szkolne" 2006, nr 3, s.33-38.
 2. O stylistyce, retoryce i sztuce konstruowania tekstu - rozmowa Aleksandry Dziak i Magdaleny Marzec z prof. Barbarą Bogołębską (UŁ), "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 4, s. 14-16.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 00:45 - Aleksandra Dziak