NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY

 

 • R. Jusiak, A. Łuczyński, L. Pietruszka, T. Wach, Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogii chrześcijańskiej, Lublin 2015.
 • A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.
 • A. Łuczyński, Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko, Lublin 2018.
 • T. Wach, Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych, Lublin 2009.
 • T. Wach, Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, Warszawa 2014. 
 • L. Pietruszka, Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich, Lublin 2015.
 • L. Pietruszka, Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Lublin 2017.
 • R. Jusiak, Pedagogia społeczna Kościoła katolickiego, Lublin 2013.
 • R. Jusiak, Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Lublin 2009.
 • Educational and psychosocial dimensions of experience, red.,  F. W. Wawro, A. Lendzion, Lublin 2017. 
 • Drogowskazy wychowania, red., Wilk S., A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz, Lublin 2012.
 • Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przeszkoli,, P. Magier, A. Łuczyński, Radom 2012.
 • Dziecko w przestrzeni życia społecznego, red., J. Daszykowska, A. Łuczyński, Stalowa Wola 2013.
 • Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, , R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013.
 • Rodzina w przestrzeni życia społecznego, red., L. Pietruszka, M. Parzyszek, Lublin 2017.
 • Opieka – Wychowanie – Wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, red., L. Pietruszka, Lublin 2016.
 • Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań, red., A. Łuczyński, I. Gumińska, Lublin 2016.

 

 

  

Więcej [+]
 

Autor: Lidia Pietruszka
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 22:04 - Lidia Pietruszka