Mieszkaniec Bielan

Znajomość języka na poziomie C1

Nigdy za wiele czy nigdy nie za wiele

Transkrypcja nazwisk białoruskich

Nazwa firmy a forma orzeczenia

W miesiącu październiku

Pisownia nazwy szkoły

Punkty ważone czy wagowane

Nic czy niczego nie brakowało

Słowa posiłkowe być i zostać w konstrukcjach biernych

Nazwa firmy - duże czy małe litery

w wSieci czy we wSieci

Najwyższa pora i najwyższy czas

Różnookresowy, różno okresowy czy różno-okresowy

Model biznesu czy model biznesowy

Skalny - odmiana nazwiska

Dopełniacz nazwiska Jamróg

Prażmo - odmiana nazwiska

Wartość ujemna - znaczenie

klejowo-szpachlowa czy klejąco-szpachlowa

Nawias a podwójne wyróżnienie

Wspólnota "Wiara i Światło"

Bezinwazyjny

Wprowadzanie cytatów małą lub wielką literą

Odmiana imion hiszpańskich

Cudzysłowy

Przecinek w dopowiedzeniu

Wielospójnikowość (polisyndetyzm)

Ultrasonografista czy ultrasonografolog

Ochmistrz - etymologia

Wymowa skrótowca ECAM

Generować oszczędności

Czy mieszkańcy Olimpu to Olimpianie?

Coś jest komuś wygodne czy coś jest wygodne dla kogoś?

Wymowa: klasa pierwsza "be" czy "by"?

ZSRR czy ZSRS?

Nazwa biblioteki

Zawiązać (komuś) świat - etymologia

ŻE a IŻ

Slang młodzieżowy

Gminy wiejskiej Oleśnica/Oleśnicy

Czas przyszły czasownika "potrafić"

Czy odmieniać nazwy takie jak: Deva, Mediaş, Topliţa?

Apostrof w odmianie nazw obcych

Islamista a islamoznawca

Anodiny czy Anodinej?

Monety hebrajskonapisowe

Odmiana nazwiska Miętta-Mikołajewicz

Odmiana nazwisk w zaproszeniach, część 6

Kłócili się sami czy samymi z sobą?

Szlachtować - etymologia

Odmiana nazwiska Koss

Odmiana nazwisk w zaproszeniach, część 5

Zespół Staromiejski Torunia czy zespół staromiejski Torunia

Odmiana nazwiska Pawuska

Problem z przecinkami
O refleksji i reflektowaniu

Przymiotnik od nazwiska Noama Chomsky`ego

Gorczyca czy gorczyce?

Posiew płuc czy posiew z płuc?

Numer szkoły

Klastera czy klastra?

Głęboki rezerwowy
Reguły odmiany imion, nazwisk i nazw miejscowości

Forma żeńska nazwiska Sigłowy

Tatów czy ojców?

Rozbłysnąć na gwiazdę

przecinek przed zaimkiem który 

Imiesłów znalazłszy, nie znalazłwszy

Farna, Farny, nie Farnej

czahary - znaczenie i etymologia

Zdrobnienia od imienia Olga

Odmiana nazwisk w zaproszeniach, część 4

nazwy ras psów

mieszkaniec miejscowości Bącz

Klasyfikacja zaimków

Celownik i miejscownik formy Kacha

Nazwy programów komputerowych - odmiana i zapis

wpierać komuś ciążę w brzuch

nigdy się nie poddaj czy nigdy się nie poddawaj?

znaczenie słowa termin

maksimum - liczebnik nieokreślony?

zapisy skrótów w liczbie mnogiej

nazwy marek samochodów - pisownia

zmierzch - etymologia

nazwisko Nagy - odmiana

Odmiana nazwisk w zaproszeniach, część 3

odmiana nazwisk w zaproszeniach, część 2

Nazwy województw i regionów - odmiana i pisownia

odmiana imienia Arsène

Znaczenie słowa komfortowo

Peer Gynt - odmieniać?

Odmiana nazwiska Figiel

dwa zlote leżało czy dwa złote leżały?

Odmiana nazwy firmy Zara

Odmiana nazwisk w korespondencji

Nazwy pomników

Nazwy mieszkańców

Samogłoski nosowe

spółgłoski miękkie i zmiękczone

Tytuły tekstów liturgicznych

fizyka Newtonowska czy fizyka newtonowska?

odmiana imienia Rollo

fakt oczywisty

Lokacja czy lokalizacja

Przydawki niejednorodne

Bibliograficzny opis książek obcojęzycznych

30 listopad czy 30 listopada?

stempel a pieczątka

odmiana nazwisk w zaproszeniach

niemiecko brzmiący czy niemieckobrzmiący

Poprawność składniowa

Kategoria rodzaju gramatycznego

Przymiotnik dzierżawczy od imienia

kląć czy klnąć?

Zapis kodów pocztowych

Pisownia "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi

W roku tysięcznym czy tysiącznym?

prezydent miasta Lublina czy prezydent miasta Lublin?

odnośnie kwestii czy odnośnie do kwestii?

Mianownik rzeczownika dżdżu

klaskają czy klaszczą?

Khadija czy Chadidża?

skakajmy czy skaczmy?

Gałganow - pochodzenie nazwiska

Alternatywność przyimka z(ze)

użycie myślnika

uzwięźlić

Przygotowanie a przygotowywanie

doświadczenie zawodowe

spór o przecinek

sylabus czy syllabus?

bawarka - etymologia

panegiryczny czy panegirystyczny?

brokuł czy brokuły?

greko-katolicki (grekokatolicki) czy grecko-katolicki (greckokatolicki)

W godzinę czy w godzinie w tekście "Zdrowaś Maryjo"

liczebniki porządkowe - interpunkcja

Jak zapisać: dysartria czy dyzartria?

Internet czy internet, sieć czy Sieć?

(co, jak) się komu żywnie (s)podoba

katechista a katecheta

Czy można zaseplenić?

mega zapracowani

brat dobra rada czy brat - dobra rada?

ogłoszenie o pracy czy ogłoszenie o pracę

aplikować na stanowisko

trafiać w czyjąś wrażliwość czy do wrażliwości

zaznać czy doznać wstydu?

żyć na kocią łapę - etymologia

spędzać wagary

wagarować ze szkoły

skrót dedykacji

sens zdania

(co, jak) się komu żywnie (s)podoba

nazwa czasopisma w języku łacińskim - odmiana

zdania proste czy złożone

Matki Bożej czy Matki Boskiej

wymowa słowa drzwi

poprawność stylistyczna

K woli - wymowa

widnokrąg - budowa słowotwórcza

skrót składniowy

moribund czy moribunda

Ćwikla czy Ćwikiela - odmiana nazwiska

chrupki śnieg

spójność międzyzdaniowa

średnio wczesny czy średniowczesny

koffani, plosem, swetaśnie

przymiotnik od nazwy święta Boże Ciało

powtórzenia - poprawność stylistyczna

ów czy owy?

nic niewarta czy nic nie warta

Imiesłowy-zasady tworzenia

około - składnia

Newsletter - odpowiednik w języku polskim

7-dniowy

zapis daty

odmiana nazwisk - zasady

odmiana nazwiska Tetiurka

Podwójna negacja

w obrazie czy na obrazie?

zagranicą a za granicą

zwyczaj a obyczaj

Wszak- funkcja składniowa

zrzeszać a integrować społeczność

wielokrotna negacja

Po dwu i pół roku czy po dwu i pół latach?

Kursywa w zapożyczeniach

Baristka

prawidłowy a poprawny

Adiunkt

Państwo - odmiana i znaczenie wyrazu

Chopin czy Szopen

Rekolekcje - ortografia

Nastolatki czy nastolatkowie

Kradzież z włamaniem czy włamanie z kradzieżą?

Indywidualista

Tytuły Osób Bożych

odmiana nazwiska Cała

wypłacać czy podejmować pieniądze

post scriptum

Stabat Mater Dolorosa

Poczem a po czym

Handout a konspekt

Imre Kertesz - wymowa nazwiska

Norblin - wymowa nazwiska

Zapis bibliograficzny

Warianty przysłowia

Zbledła czy zbladła

Znaczenie wyrazu pik

Będzie kupować czy będzie kupowała

Poprawność wyrazu zaksjologizowany

zwracać uwagę

W czy na uniwersytecie?

Pani Rataj a Ratajówna

Xprimus

Tę czy tą?

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, godz. 12:20 - Natalia Sosnowska