Członkowie Rady Instytutu

 1. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. nadzw. - dziekan WNH
 2. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. nadzw. - dyrektor IFS
 3. prof. dr hab. Witold Kołbuk
 4. prof. dr hab. Anna Woźniak
 5. dr hab. Beata Siwek, prof. nadzw.
 6. dr hab. Monika Sidor, adiunkt
 7. dr Dagmara Nowacka,  asystent (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
 8. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, adiunkt (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
 9. mgr Ewelina Jasińska-Grabowska (przedstawiciel doktorantów)
 10. Katarzyna Szlachta (przedstawiciel studentów II stopnia)
 11. Katarzyna Baran (przedstawiciel studentów I stopnia)

Sekretarz

mgr Marta Łukasik

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2018/19:

21 listopada
19 grudnia
23 stycznia
6 marca
10 kwietnia
15 maja
5 czerwca

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2018, godz. 19:21 - Marcin Cybulski