Skład Rady Instytutu Nauk o Sztuce KUL

 

1. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

 

2. Dyrektor Instytutu - koordynator dyscypliny nauki o sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - Przewodniczący Rady

 

3. Nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscyplinę nauki o sztuce:

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

dr hab. Agnieszka Bender
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
dr hab. Beata Bodzioch
dr Anna Monika Dzierżyc-Horniak

dr hab. Małgorzata Gamrat
dr Andrzej Gładysz
dr Anna Głowa
dr hab. Krzysztof Gombin

dr hab. Aneta Kramiszewska
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
dr Kinga Krzymowska-Szacoń

dr Agnieszka Kuczyńska
dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL

dr Krzysztof Przylicki
dr hab. Tomasz Rokosz
dr hab. Irena Rolska, prof. KUL

ks. dr Dariusz Smolarek
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
dr Małgorzata Żak-Kulesza

 

4. Przedstawiciele studentów:

historia sztuki I st.: Adam Rączka
historia sztuki II st.: Monika Dzienis

muzykologia I st.: Artur Wołek
muzykologia II st.: Irena Posuniak

przedstawiciel doktorantów: ks. mgr Andrzej Zarzycki

 
Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2021, godz. 09:53 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak