W skład Rady Naukowej wchodzą:

 

1. Rektor

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

2. Dyrektor Kolegium MISHuS

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

 

3. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik

 

4. Dziekan Wydziału Filozofii

Dr hab. Monika Walczak

 

5. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

 

6. przedstawiciel opiekunów naukowych (tutorów)

 

7. przedstawiciel studentów

 

W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Rektora lub Dyrektora Kolegium MISHuS.

 

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2017, godz. 12:10 - Magdalena Grela-Tokarczyk