Internetowy Przegląd Nauk o Administracji
Półrocznik Instytutu Administracji
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 
Rada Naukowa
Janina CIECHANOWICZ-McLEAN, Uniwersytet Gdański
Jan SZRENIAWSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zygmunt NIEWIADOMSKI, Szkoła Główna Handlowa
Małgorzata CZURYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Sylwester KASPRZAK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Maciej PERKOWSKI,Uniwersytet w Białymstoku
Krzysztof WIAK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tadeusz STANISŁAWSKI, Uniwersytet Zielonogórski
 
Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2017, godz. 13:14 - Małgorzata Ganczar