RADA PROGRAMOWA OLIMPIADY WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

 

1.  Prof. dr hab. Artur Kuś – Przewodniczący Rady Programowej, Dyrektor Instytutu Europeistyki, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

2.  Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Przewodniczący Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

3. Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz - Dziekan Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

4.  Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

 

5.  Prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

6.  Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Poseł do Parlamentu Europejskiego, była Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych.

 

7.  Prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej

 

8.  Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kierownik Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

9.  Prof. dr hab. Andrzej Podraza – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

10.  Prof. dr hab. Bogumił Szmulik – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

11.  Prof. dr hab. Marian Zdyb –   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2012, godz. 10:38 - Piotr Siemaszko