Rada Programowa dla grupy kierunków studiów

prowadzonych w Wydziale Nauk Inżynieryjno - Technicznych w Stalowej Woli 

 

dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL  – Przewodniczący Komisji

– Prodziekan ds. kształcenia

 

dr Rafał Kuzioła

 

dr Joanna Wasąg

 

dr Sylwia Terpiłowska

 

dr inż. Ewa Hołota

 

dr Katarzyna Czarnek 

 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 10:10 - Małgorzata Wolak