WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2010 roku:

 

 • O. prof. zw. dr hab. Andrzej Bronk SVD (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Augustyn Eckmann (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Henryk Kiereś - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Stanisław Longosz - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Ks. dr hab. Sławomir Szczyrba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Bogumiła Truchlińska - prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Andrzej Tyszczyk - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2011 roku:

 

 • Ks. prof. zw. dr hab. Augustyn Eckmann (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Dorota Kudelska - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Ryszard Strzelecki - prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Ks. dr hab. Sławomir Szczyrba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2012 roku:

 

 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Marian Filipiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kobielus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr hab. Joanna Judycka (Uniwersytet Gdański)
 • ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Wilhelm Myszor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Lucyna Nowak (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)
 • ks. prof. zw. dr hab. Bogdan Poniży (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Stoff  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwerystet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2013 roku (nr 1-4):

 

 • Dr Małgorzata Abbasy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Stefan Bednarek - prof. UW (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Józef Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. zw. dr hab. Marian Golka(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Kamil Kardis - prof. PU (Uniwersytet Preszowski w Preszowie; słow. Prešovská Univerzita v Prešove)
 • O. prof. zw. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr hab. Anna Lemańska - prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Jan Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Franciszek Lis - prof. PL (Politechnika Lubelska)
 • Ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. zw. dr hab. Jolanta Małgorzata Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy T. Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Dr hab. Andrzej Tyszczyk - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Iwona Wiśniewska (Instytut Badań Literackich PAN)
 • Dr hab. Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. dr hab. Mirosław Wróbel - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 

WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2014 roku (nr 1-4)

 

 • Dr hab. Małgorzata Abbasy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Wanda Bajor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Stefan Bednarek - prof. UW (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Lilianna Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Józef Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Dr hab. Przemysław Gut - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Dr Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Henryk Kiereś - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Wojciech Kudyba - prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Jan Zbigniew Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. zw. dr hab. Jolanta Małgorzata Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
 • Dr Robert Sawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk - prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie)
 • Ks. dr hab. Kazimierz Święs (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Mirosław Wróbel - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Ryszard Zajączkowski - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2015 roku (nr 1-4)

 

 • Dr hab. Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Józef  Franciszek  Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 • Dr Arleta Chojniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • O. prof. zw. Leon Dyczewski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)
 • Dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Grzegorz Mariusz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. zw. dr hab. Marian Golka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ks. dr hab.  Jarosław  Jęczeń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Agnieszka Jarosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • O. prof. zw. dr hab. Witold Kawecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr hab. Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Dr hab. Prof. KUL Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. prof. prof. SWPS - Kazimierz Krzysztofek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Ks. dr Adam Kubiś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Robert Kublikowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. zw. dr hab. Jan Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Paweł Mazanka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr Joanna Michalczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. Ryszard Moń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Ks. prof. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck)
 • Dr hab. prof. KUL Beata Katarzyna Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Magdalena Pyter (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Prof. UMCS - Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
 • Dr Weronika Bryl-Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. prof. UAM Barbara Skowronek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. prof. UAM Wojciech Skrzydlewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr hab. Zbigniew W. Solski (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Stoff (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Prof. UKW Ryszard Strzelecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Dr  Anna  Sugier-Szerega (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. Miroslaw S. Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. prof. KUL Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

WYKAZ RECENZENTÓW Roczników Kulturoznawczych w 2016 roku (nr 1-4)

 

 • Dr hab. Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Elżbieta Adamiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Wiesław Banach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. zw. dr hab. Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Bronk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Prof. zw. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Anna R. Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. dr Rafał Charzyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFM (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)
 • Dr hab. Bogusław J. Dziadzia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. zw. dr hab. Józef F. Fert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Ewa Głażewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mariusz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Ks. dr Jacek Golbiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Maria Gołębiewska (Polska Akademia Nauk)
 • Dr hab. Małgorzata Gruchoła (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Kalina Grzesiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Agnieszka Jarosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Janusz Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
 • Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Andrzej Kisielewski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Bogusław Kochaniewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Prof. dr hab. Piotr Kulicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Kwiatkowski (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Ks. dr Mariusz Lach sdb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Stanisław Lachowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Mateusz Lewandowski (Uniwersytet Jagielloński) 
 • Dr Ryszard Zenon Maciołek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr Krzysztof Modras OP (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Wojciech Muszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr Anna Maria Nacher (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. dr Krzysztof Napora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Lucyna Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Sławomir Nowosad (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Alina Orłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. zw. dr hab. Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Edward Paleczny (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Pietrzak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Marek Piwowarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Piotr Rachwał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Iga Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Paweł Sajdek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • Dr Monika Sidor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Marek Słomka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Zbigniew W. Solski (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Stoff (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Ryszard Strzelecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Dr Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Święs (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Izolda Topp-Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Lech Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Maciej Zięba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Estera Żeromska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 15:57 - Małgorzata Gruchoła