Kim jesteśmy?

Organem Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Unowersytetu Jana Pawła II. 
Działamy w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Czym się zajmujemy?

 
- reprezentujemy Studentów przed Władzami Wydziału i Uniwersytetu,

- reprezentujemy głos studentów podczas Rad Wydziału oraz podczas Rad poszczególnych Instytutów
- służymy pomocą studentom Wydziału w rożnych sytuacjach życiowych, szczególnie w czasie sesji

- staramy sie aktywizować Studentów w zajęcia na Uniwersytecie, jak również ogranizować czas wolny
- animujemy życie kulturalne i sportowe na Wydziale


Jak nas znaleźć?

 

 

 Polecamy kontakt przez maila, facebooka bądź bezpośrednio przez kontakt z Zarządem i koordynatorami Sekcji.

 

Kontakt mailowy z Samorządem:

rwsswppkia@gmail.com

 

Kontakt przez facebook:
https://www.facebook.com/sswppkia 

 

telefoniczny:

(81) 445 35 21

Autor: Łukasz Sadowski
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015, godz. 21:17 - Miłosława Malinowska