ks. dr hab. Marian Radwan, prof. KUL 
związany z Katedrą Historii Europy Wschodniej


 

 1. Zainteresowania naukowe: Historia Rosji nowożytnej; chrześcijaństwo w Rosji; sowietyzacja Europy wschodniej; archiwalia rosyjskie;
 2. Prowadzone zajęcia:
  • Struktury polityczne i administracyjne Rosji w XIX wieku (wykład);
  • Wyznania chrześcijańskie w Rosji (wykład);
  • Historia Europy Wschodniej (seminarium);
  • Formy rusyfikacji Polski (proseminarium). 
 3. Wybrane publikacje:
  • Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839, wyd. II. Lublin 2004, ss. 504;
  • Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań  Obcych Rosyjskiego MSW. Repertorium, Lublin 2001, ss. 187;
  • Katoliczeskaja Cerkov nakanunie revolucji 1917 goda. Zbornik dokumentov, Lublin 2004, ss. 671;
  • Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, Lublin 2004, ss. 912.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2013, godz. 13:20 - Liliana Kycia