Rada programowa kierunku Architektura krajobrazu

mgr Marek Solski - koordynator kierunku

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza

Rada programowa kierunku Biotechnologia

dr Radosław Mencfel - koordynator kierunku

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL

dr hab. inż. Andrea Baier

dr Weronika Goraj

dr Paweł Patrzylas

Rada programowa kierunku Gospodarka przestrzenna

dr Joanna Renda - koordynator kierunku

dr inż. Jan Kamiński

mgr inż. Paweł Adamiec

Rada programowa kierunku Informatyka

dr Dorota Pylak - koordynator kierunku

dr Marcin Płonkowski

dr Joanna Kapusta

mgr Sara Jurczyk

mgr Zofia Marek

Rada programowa kierunku Matematyka

dr Andrzej Michalski - koordynator kierunku

dr Marcin Płonkowski

dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

dr Grzegorz Dymek

Rada programowa kierunku Pielęgniarstwo

dr Kinga Kulczycka – koordynator kierunku

dr Zbigniew Kędzierski

dr Iwona Dębińska

dr Ewa Stychno

mgr Jan Kachaniuk

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2020, godz. 13:54 - Ewa Pajdowska