Rada programowa kierunku Architektura krajobrazu

mgr Marek Solski - koordynator kierunku Architektura krajobrazu

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza

Rada programowa kierunku Biotechnologia

dr Radosław Mencfel - koordynator kierunku Biotechnologia

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL

dr hab. inż. Andrea Baier

dr Agnieszka Kuźniar

dr Paweł Patrzylas

Rada programowa dla kierunku Dietetyka

dr Katarzyna Czarnek – koordynator kierunku Dietetyka

dr Joanna Dyrda-Muskus – Pełnomocnik Rektora KUL ds. Filii KUL w Stalowej Woli

dr Beata Nakonieczna

mgr Katarzyna Grąz

Rada programowa kierunku Informatyka

dr Dorota Pylak - koordynator kierunku Informatyka

dr Marcin Płonkowski

dr inż. Rafał Lizut

dr Joanna Kapusta

mgr Krzysztof Buszowski

mgr Sara Jurczyk

mgr Zofia Marek

Rada programowa kierunku Matematyka

dr Andrzej Michalski - koordynator kierunku Matematyka

dr Marcin Płonkowski

dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

dr Grzegorz Dymek

Rada programowa kierunku Pielęgniarstwo

dr Kinga Kulczycka – koordynator kierunku Pielęgniarstwo

dr Iwona Dębińska

dr Kinga Syty

dr Ewa Stychno

mgr Jan Kachaniuk

Rada programowa kierunku Położnictwo

dr Kinga Syty – koordynator kierunku Położnictwo

dr Kinga Kulczycka

mgr Małgorzata Kowalczyk

mgr Lidia Ruta

Rada programowa dla grupy kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Filii KUL w Stalowej Woli

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – Dziekan

dr Joanna Dyrda-Muskus – Pełnomocnik Rektora KUL ds. Filii KUL w Stalowej Woli

mgr Katarzyna Grąz – koordynator kierunku Inżynieria materiałowa

mgr Anna Gronba-Chyła – koordynator kierunku Inżynieria środowiska

dr hab. Zoia Duriagina

dr Paweł Kwaśnicki

dr Joanna Wasąg

Rada programowa ds. studiów podyplomowych

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL - Prodziekan

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL, Dyrektor INB

dr hab. Zoia Duriagina, Dyrektor INIT

dr Kinga Kulczycka, p.o. Dyrektor INoZ

dr Marcin Płonkowski, p.o. Dyrektor IMIiAK

dr Joanna Kapusta, przedstawiciel kierowników studiów podyplomowych

mgr Marek Toporowski, przedstawiciel UCRK

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2022, godz. 11:40 - Ewa Pajdowska