Rada programowa kierunku Architektura krajobrazu

mgr Marek Solski - koordynator kierunku Architektura krajobrazu

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza

Rada programowa kierunku Biotechnologia

dr Radosław Mencfel - koordynator kierunku Biotechnologia

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL

dr hab. inż. Andrea Baier

dr Weronika Goraj

dr Paweł Patrzylas

Rada programowa kierunku Informatyka

dr Dorota Pylak - koordynator kierunku Informatyka

dr Marcin Płonkowski

dr inż. Rafał Lizut

dr Joanna Kapusta

mgr Sara Jurczyk

mgr Zofia Marek

Rada programowa kierunku Matematyka

dr Andrzej Michalski - koordynator kierunku Matematyka

dr Marcin Płonkowski

dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

dr Grzegorz Dymek

Rada programowa kierunku Pielęgniarstwo

dr Kinga Kulczycka – koordynator kierunku Pielęgniarstwo

dr Iwona Dębińska

dr Kinga Syty

dr Ewa Stychno

mgr Jan Kachaniuk

Rada programowa dla grupy kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Filii KUL w Stalowej Woli

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit – Prodziekan

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL – Pełnomocnik Rektora KUL ds. Filii KUL w Stalowej Woli

dr Rafał Kuzioła – koordynator kierunku Inżynieria materiałowa

dr Sylwia Terpiłowska – koordynator kierunku Inżynieria środowiska

dr inż. Ewa Hołota

dr inż. Olena Dan

dr Joanna Wasąg

Rada programowa ds. studiów podyplomowych

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, Prodziekan

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL, Dyrektor INB

dr inż. Ewa Hołota, p.o. Dyrektor INIT

dr Kinga Kulczycka, p.o. Dyrektor INoZ

dr Marcin Płonkowski, p.o. Dyrektor IMIiAK

dr Joanna Kapusta, przedstawiciel kierowników studiów podyplomowych

mgr Marek Toporowski, przedstawiciel UCRK

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021, godz. 09:09 - Ewa Pajdowska