Układ z Schengen
- szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy

  Program konferencji

DZIEŃ PIERWSZY - 28 lutego 2007 r. (środa)
Trybunał Koronny - Rynek Starego Miasta w Lublinie

9.30 - 10.30

Rejestracja uczestników

10.30 - 10.45

Otwarcie Konferencji
Prof. Józef Fert, Prorektor KUL
Dr hab. Artur Kuś, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL

10.45 - 11.15

Maciej Celewicz (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)
Granica wschodnia jako element polityki zagranicznej Polski - wprowadzenie

11.15-11.45

Dr Tomasz Sieniow (Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)
Acquis Schengen- geneza, stan obecny i perspektywy

11.45-12.15

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:
Wejście Polski do strefy Schengen a bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej

12.15 - 13.30

Obiad

13.30 - 14.00

Dr Roman Kalytchak (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej na Narodowym Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie)
Polityka wizowa Unii Europejskiej wobec obywateli Ukrainy jako wynik dwustronnej współpracy

14.00-14.30

Płk Dr Stanisław Dubaj (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie)
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej i Polski wobec Ukrainy  - wyzwania dla polskiej Straży Granicznej i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

14.30-15.00

Dyskusja z udziałem referentów i zaproszonych gości

15.00-15.15

Przerwa na kawę

15.15 - 16.00

Małgorzata Langiewicz (Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy")
Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna a rozwój regionalny

16.00 -

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

18.00 -

kolacja


DZIEŃ DRUGI - 1 marca 2007 r. (czwartek)
Trybunał Koronny - Rynek Starego Miasta w Lublinie

9.30 - 10.00

Dr Piotr Witkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Rozszerzenie strefy Schengen instrumentem rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy

10.00-10.30

Mirosław Karpowicz (Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA)
Przemyt zabytków

10.30-11.00

Anna Szachoń (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)
FRONTEX - praktyczna realizacja  zasad  dorobku prawnego Schengen  w zakresie kontroli i ochrony granic UE

11.00 - 11. 15

Przerwa na kawę

11.15-11.45

Dr Hubert Łaszkiewicz (Instytut Historii KUL)
Stosunki polityczne polsko-ukraińskie. Stan obecny (2007) i scenariusze na przyszłość (do 2009)

11.45-12.15

Dr Volodymyr Motyl, (Katedra Prawa Ukraińskiego na Narodowym Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie)
Umowy pomiędzy Ukrainą i UE o uproszczeniu wydawania wiz i o readmisji osób: możliwe następstwa dla stosunków pomiędzy Ukrainą i Polską

12.15-13.15

Dyskusja z udziałem referentów i uczestników konferencji:
Próba podsumowania konsekwencji wejścia Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen dla stosunków polsko-ukraińskich

13.15 - 13.30

Zamknięcie konferencji 
Ks. Prof. Antoni Dębiński - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

13.30

Obiad

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 14:21 - Tomasz Sieniow