Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19.
Raport interdyscyplinarny
Kraków: Wydawnictwo «scriptum»: 2022

 

Autorzy: 

Chmielewski, Mirosław
Nowak, Małgorzata
Stanisz, Piotr
Szulich-Kałuża, Justyna
Wadowski, Dariusz

 

Przedmiotem badań przedstawionych w monografii jest komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce z wiernymi i otoczeniem zewnętrznym w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19. Interdyscyplinarne badania zrealizowano w paradygmacie badawczym J. Cardina, obejmującym trzy etapy naukowej eksploracji: widzieć – ocenić – działać. Na pierwszym etapie badań (widzieć) poddano analizie komunikację Kościoła w czterech perspektywach: prawnej, pragmalingwistycznej, medialnej i socjologicznej – w tych ujęciach sformułowano wnioski i rekomendacje (rozdziały I-IV). Na podstawie uzyskanych interdyscyplinarnych wyników badań zrealizowano drugą część etapu badawczego (ocenić – działać) w perspektywie teologicznopastoralnej. Stosując metodę analizy krytycznej i wnioskowania, dokonano syntetycznej oceny komunikacji Kościoła w hermeneutycznym kluczu trzech podstawowych funkcji Kościoła: prorockiej, kultycznej i pasterskiej. Procedura ta pozwoliła zamknąć trzeci etap badawczy rekomendacjami teologicznopastoralnymi i duszpasterskimi adresowanych do Kościoła katolickiego w Polsce (rozdział V Raportu). 

 

Książka jest do pobrania https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/2030

 

Prezentacja książki

Szczegóły badań zostały zaprezentowane w czasie specjalnej debaty, w której wzięli udział autorzy: - O. dr hab. Mirosław Chmielewski - Dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL - Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL - Dr hab. Dariusz Wadowski. Spotkanie poprowadził Ks. dr Rafał Pastwa. Nagranie video zrealizowane przez Centrum Medialne KUL.

 

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=RrDwT-POKl4&t=19s

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2022, godz. 11:42 - Ewa Zięba