Rocznik 2016

 

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Dr hab. Jan. L. Bednarczyk, prof. UTH

Dr hab. Marek Ilnicki, prof. AH

Dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK

Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK

Dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

Dr hab. Artur Paździor, prof. PL

Dr Marzena Sobol

Dr Aneta Kosztowniak

 

Rocznik 2015

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap
prof. dr hab. Marian Kozaczka,
prof. dr hab. Ireneusz Kraś
prof. dr hab. Marek Lisiecki
prof. dr hab. Antoni Magdoń,
prof. dr hab. Paweł Woroniecki
prof. dr hab. Jan Zuba

 

Rocznik 2014

prof. dr hab. Agnieszka Baruk

prof. dr hab. Marek Brzeziński

prof. dr hab. Andrzej Buszko

Prof. dr. Vesselina Vasileva Dimitrova

Prof. dr Rosa Gonzales

Prof. dr hab. Adama Grzech

Prof. dr hab. Wiesław Janik

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

Prof. dr hab. Zbigniew Klimiuk

Prof. dr hab. Jan Koleśnik

Prof. dr hab. Jan Komorowski

Prof. dr hab. Ewa Łaźniewska

Prof. dr hab. Henryk Mamcarz

Prof. dr hab. Anna Manek

Prof. dr hab. Paweł Marzec

Prof. dr hab. Cezary Orłowski

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Prof. dr hab. Anna Rakowska

Prof. dr hab. Agnieszka Sitko

Prof. dr hab. Stanisław Skowron

Prof. dr hab. Anna Szelągowska

Prof. dr hab. Michał Trocki

Prof. dr hab. Zofia Wilimowska

Prof. dr hab. Magdalena Wyrwicka

Prof. dr hab. Anna Zarębska

Prof. dr hab. Jan Zuba

Prof. dr hab. Jan Zwolak

Dr Roman Asyngier

Dr Tamara Galbarczyk

Dr Tomasz Kijek

Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dr Grzegorz Kotliński

Dr Jarosław Kuśpit

Dr Marcin Lipowski

Dr Paweł Pasierbiak

Dr Joanna Świderska

 

 

Rocznik 2013

Prof. dr hab. Anna Szelągowska

Prof. dr hab. Wiesław Janik

Prof. dr hab. Jan Zalewa

Prof. dr hab. Michał Pietrzak

Prof. dr hab. Leokadia Oręziak

Prof. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska

Prof. dr hab. Zdzisław Szambelańczyk

Prof. dr hab. Jan Zuba

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Prof. dr hab. Bożena Kołosowska

Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Prof. dr hab. Irena Pyka

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk

Prof. dr hab. Michał Trocki

Prof. dr hab. Andrzej Buszko

Prof. dr hab. Anna Rakowska

Prof. dr hab. Stanisław Skowron

Prof. dr hab. Magdalena Wyrwicka

Prof. dr hab. Cezary Orłowski

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk

Prof. dr hab. Anna Zarębska

Prof. dr hab. Agnieszka Sitko – Lutek

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Prof. dr hab. Adam Grzech

 

 

Rocznik 2012

prof. dr hab. Maciej Bałtowski

prof. dr hab. Marek Brzeziński

prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske

prof. dr hab. Olgierd Gedymin

prof. dr hab. Tomasz gruszecki

prof. dr hab. Wiesław Janik

prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński

prof. dr hab. Henryk Mamcarz

prof. dr hab. Elżbieta Mazur

prof. dr hab. Marek Pawlak

prof. dr hab. Marek Prymon

prof. dr hab. Zofia Wilimowska

prof. dr hab. Magdalena Wyrwicka

prof. dr hab. Józef Zając

prof. dr hab. Zofia Zarębska

prof. dr hab. Helena Żukowska

prof. dr hab. Mairan Żukowski

 

Rocznik 2011

prof. dr hab. Maciej Bałtowski

prof. dr hab. Marek Brzeziński

prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske

prof. dr hab. Olgierd Gedymin

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

prof. dr hab. Wiesław Janik

prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński

prof. dr hab. Elżbieta Mazur

prof. dr hab. Marek Pawlak

prof. dr hab. Marian Strużycki

prof. dr hab. Józef Zając

prof. dr hab. Helena Żukowska

prof. dr hab. Mairan Żukowski

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 00:19 - Grzegorz Zasuwa