RECENZJE  WYDAWNICZE:

  1. Recenzja książki M. Bałtowskiego dla PWN: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, PWN 1998
  2. Recenzja książki (pracy habilitacyjnej) dr. hab. Krystyny Bobińskiej: "Rynek w infrastrukturze-infrastruktura na rynku", Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, W-wa 2000
  3. Recenzja wydawnicza podręcznika (w jęz. angielskim) do przekładu, dla Wydawnictwa Gdańskiego:Robert H. Frank: Microeconomics and Behavior, Cornell Univ., McGraw Hill, 2003.
  4. Recenzja książki K. Tarchalskiego: Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wyd. KUL, Lublin 2006
  5. Recenzja wydawnicza podręcznika prof. Andrzeja Kaźmierczaka: Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, dla PWN, listopad 2007
  6. Recenzja ksiązki habilitacyjnej dr. Łona: Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji

 

RECENZJE PRAC DOKTORSKICH

  1. Recenzja pracy doktorskiej M. Świetlickiego: Inwestycje w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych w regionie lubelskim w latach 1990-1996, obrona: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii KUL, Lublin 1999
  2. Recenzja pracy doktorskiej J .Kwita: Wpływ rodowodu własnościowego i zmian struktury własnościowej przedsiębiorstw na ich wycenę przez rynek kapitałowy, obrona: Toruń UMK  4 grudzień 2002
  3. Recenzja pracy doktorskiej Józefa Osoby: Konkurencyjność i struktura gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, obrona: KUL Lublin 2004  promotor: prof.  Kłosinski
  4. Recenzja  pracy doktorskiej  Edyty Hadrowicz: Koncepcja instytucji  Skarbu Państwa i jego organizacji w latach 1989-1999, obrona :Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji  2006

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Gruszecki
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2013, godz. 00:00 - Jarosław Gruda