STUDIA PRAWNICZE KUL
Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 


ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

Redaktor naczelnyJoanna MISZTAL- KONECKA

 

Zastępcy redaktora naczelnego

Andrzej HERBET, Wojciech Sz. STASZEWSKI

 

Członkowie redakcji

o. Wiesław BAR

ks. Krzysztof BURCZAK

Beata KUCIA-GUŚCIORA

ks. Grzegorz WOJCIECHOWSKI

Stanisław WRZOSEK

 

Redaktorzy tematyczni

Lidia FIEJDASZ-BUCZEK

Małgorzata GAŁĄZKA

Anna KOSIŃSKA

Izabela LERACZYK

Paweł WIDERSKI

Anna SZAREK-ZWIJACZ

Paulina WOŚ

Michał ZAWIŚLAK

 

 

Redaktorzy językowi

Jadwiga POTRZESZCZ

Delaine R. SWENSON

 

Sekretarz redakcji

Monika POPEK

 

 

 

 

 

Adres Redakcji:
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin

p. CP-22
tel. (+48) 81 445 37 12

https://czasopisma.kul.pl/sp

www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl
 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (+48) 81 740 93 40

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2020, godz. 16:37 - Monika Popek