REVIEW OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny 

Andrzej HERBET

 

Członkowie redakcji

Aneta BIAŁY

Marcin BURZEC

Małgorzata GANCZAR

Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ

Robert TABASZEWSKI

Jacek TRZEWIK

Michał ZAWIŚLAK

 

Sekretarz redakcji

Monika POPEK

 

 

 

 

Adres Redakcji:
Review of European and Comparative Law

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin

p. C-723
tel. (+48) 81 445-35-31, fax (+48) 81 445-37-29
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 740-93-40

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019, godz. 16:12 - Monika Popek