1. Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red.  J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
  2. Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
  3. Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
  4. Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła.  Red. K. Jeżyna, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015, godz. 17:35 - Marian Pokrywka