1. Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red.  J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
    2. Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
    3. Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 21:00 - Marian Pokrywka