2_2006_400

Roczniki Psychologiczne

Annals of Psychology

Roczniki Psychologiczne są recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym jako kwartalnik.

 

MNISW 40 pkt.

 

Artykuły opublikowane w Rocznikach Psychologicznych są dostępne w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (open access), są publikowane bez opłat. Zawartość czasopisma znajduje się w zakładkach po lewej stronie oraz poprzez wyszukiwarkę: Szukaj

 

 

ISSN:1507-7888

e-ISSN: 2451-4306

 

 

Artykuły dostępne są zgodnie z licencją Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)


Aktualności

 

Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego

Mariola Łaguna pełniąca dotychczas funkcję Redaktora Naczelnego przekazuje te obowiązki Wacławowi Bąkowi, dotychczasowemu Redaktorowi tematycznemu.

 


Zapraszamy do przesyłania artykułów w wersji anglojęzycznej, korzystając z systemu redakcyjnego Open Journal System

 


Jubileusz!

Świętujemy jubileusz 20-lecia ukazywania się „Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology” oraz 60-lecia ukazania się pierwszego numeru czasopisma (w latach 1957-1997 pod nazwą „Roczniki Filozoficzne” zeszyt 4 „Psychologia”). Zapraszamy do świętowania z nami.

Spotkanie jubileuszowe odbyło się podczas Kongresu PTP w Gdańsku 23 września 2017, godz. 11-13, w ramach dyskusji panelowej "Przyszłość czasopism psychologicznych wydawanych w Polsce". Kolejne uroczyste spotkanie odbyło się w Instytucie Psychologii KUL 8 stycznia 2018.

 


Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Redaktorów polskich czasopism psychologicznych, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi czy w tekście składanym do publikacji przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Artykuły opublikowane w Rocznikach Psychologicznych można przeszukiwać za pomocą słów kluczowych poprzez wyszukiwarkę dostępną na naszej stronie: Szukaj.

Październik 2013


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020, godz. 20:50 - Mariola Łaguna