REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF

Andrzej Sękowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Augustyn Bańka, Jerzy Brzeziński, Zdzisław Chlewiński,
Aleksandra Gała (Sekretarz Redakcji / Secretary),
Edward Nęcka, Piotr Oleś, Bogdan Wojciszke, Philip Corr, Rainer Riemann

 

RADA NAUKOWA / ADVISORY BOARD

Adam Biela, Marta Bogdanowicz, Anna Brzezińska, Janusz Czapiński, Dariusz Doliński, Andrzej Eliasz, Tadeusz Gałkowski, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, Danuta Kądzielawa, Waldemar Klinkosz, Mirosław Kofta, Stanisław Kowalik, Maria Ledzińska, Maria Lewicka, Wiesław Łukaszewski, Jerzy Mellibruda, Czesław S. Nosal, Roman Ossowski, Vilfredo de Pascalis, Zofia Ratajczak, Janusz Reykowski, Helena Sęk, Jan Strelau, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Janusz Trempała, Robert Sternberg, Daniel Cervone

 

REDAKTOR TEMATYCZNY / THEME EDITOR
Aleksandra Gała

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICAL EDITOR

Zbigniew Sienkiewicz

 

REDAKTOR JĘZYKOWY / LANGUAGE EDITOR

Alicja Penar

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 11:39 - Barbara Cichy-Jasiocha