diodotos_120

 

5 marca 2009 roku swój referat pt. Historia Greków Baktryjskich wygłosił Krzysztof Mogielnicki.

 

"(..) Eodem tempore etiam Diodotus, mille urbium Bactrianarum praefectus, defecit regemque se appellari iussit, quod exemplum secuti totius Orientis populi a Macedonibus defecere." (Iustini Epitoma Historiarum Philipicarum Pompei Trogi XLI 4.6)

 

     Około 250 r. przed Chr. seleukidzki satrapa Baktrii Diodotos odłącza się od królestwa panującego wówczas Antiocha II dając początek silnej i bogatej monarchii na granicach świata hellenistycznego. Po wewnętrznym przewrocie i najeździe odwetowym Antiocha Wielkiego Grecy baktryjscy, odcięci od korzeni kulturowych, rozpoczynają w pierwszej połowie II w. przed Chr. stopniową ekspansję na tereny Indii. Tam zakładają nowe królestwo, które przeżyje swojego przodka i dotrwa nawet do I w. po Chr.

     Postaram się przedstawić główne problemy badawcze związane z mało znaną historią królestw greko-baktryjskiego i indo-greckiego. Szczególną uwagę zwrócę na kłopoty wynikające z konieczności odtwarzania dziejów na podstawie tylko kilku wzmianek w dziełach historiograficznych wobec obfitości znalezisk numizmatycznych. Często zdarza się, że już posiadane źródła nie uzupełniają się lub nie dają jasnej odpowiedzi na nasze pytania, co powoduje wejście na niebezpieczną ścieżkę spekulacji...

 

 

Wprowadzenie.doc Wprowadzenie do wystąpienia Krzysztofa Mogielnickiego pt. Historia Greków Baktryjskich.doc

Ilustracje.doc Ilustracje do wystąpienia Krzysztofa Mogielnickiego pt. Historia Greków Baktryjskich.doc

Chronologia.doc Chronologia.doc

 

demetrios_120

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2009, godz. 22:24 - Aleksandra Krauze-Kołodziej