Referaty i wykłady:


 • "Law as an Instrument Uniting Europe: from Roman Empire to the European Union" - wykład wygłoszony wspólnie z Ks. Prof. A. Dębińskim na Indiana University School of Law w Indianapolis (06.02.008),
 • "Reforma UE - aspekty instytucjonalne" - referat wygłoszony w trakcie sesji naukowej "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy", współorganizowanej przez Katedrę Prawa UE oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL na KUL-u (29.09.2007),
 • „Acquis Schengen - geneza, stan obecny i perspektywy" - referat wygłoszony w ramach konferencji "Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL i Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (28.02.2007),
 • How to Adopt Alternative Dispute Resolution Techniques in Polish Courts" - referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez Jagiellonian Law Society w Filadelfii (07.04.2005).
 • "Parallel Importation of Patented Goods. The Developed World's Position" referat wygłoszony podczas V International Bioethical Conference „The Ethics of Intellectual Property Rights and Patents" w Warszawie. (23.04.2004)
 • „Konstytucja dla Zjednoczonej Europy" - referat wygłoszony w ramach seminarium naukowego: „Eurosceptycy i euroentuzjaści, czyli różne spojrzenia na proces integracji Polski z Unią Europejską" pod patronatem Niemieckiej Fundacji Katholischer Akademischer Ausländer - Dienst (KAAD) oraz Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL (26.10.2002).
 • "Wyczerpanie praw własności intelektualnej w wybranych krajach (Japonia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria)"- referat wygłoszony na Konferencji "Wyczerpanie Praw Własności Intelektualnej" zorganizowanej w Warszawie przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich UMCS, Katedrę Prawa Europejskiego UAM, Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ (26.04.2002 r.).
 • Exhaustion of Patent Rights" - wykład dla uczestników Programu Advanced Studies Master of Laws w Centre for Intellectual Property Rights, KULeuven (18.03.2002).
 • "Unia Europejska szansą dla studentów" - referat wygłoszony na IX Tygodniu Prawników, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (06.04.2001).
 • "Polish Legal System" wykład wygłoszony na DePaul University School of Law w Chicago. Wyjazd na zaproszenie Prof. Mary Nicholson (19.02 2001).
 • "Studying Law Abroad" oraz "Law Student Associations in Poland" - wykłady wygłoszone na Państwowym Uniwersytecie w Taszkiencie w ramach Regionalnej Konferencji Studentów Prawa zorganizowanej przez American Bar Association CEELI (21.08-24.08.2000 r.).


Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2008, godz. 11:16 - Paweł Wojtasik