Publikacje Koła:

Zapraszamy do zapoznania się z listą publikacji pokonferencyjnych po współorganizowanych przez KSS KUL Studenckich Konferencjach Starożytniczych. Lista opublikowanych książek wraz z listami artykułów dostępna jest na stronie SKS.

 

publikacja po V SKS „Święto – zabawa – uroczystość w świecie starożytnym”

 

publikacja po VI SKS "Centrum - peryferia - granice"

 

Wystąpienia w roku akademickim 2013/2014:

 

Mariola Sobolewska, Orfizm Hymnów orfickich

 

Jerzy Fatyga, Kobiety przełomu XVII i XVIII dynastii

 

Wojciech Kopek, Hymn do Afrodyty - gra w uwodzenie? Kilka uwag na temat początków formowania się toposu pięciu stopni miłości

 

Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Żywioł retoryczny w "Rozmowach Dworzanina z Mnichem" Marcina Kromera

 

Jerzy Fatyga, Wybrane zagadnienia dotyczące nekropolii w Dra Abu el-Naga

 

Wystąpienia w roku akademickim 2012/2013:

 

Pani dr Ewa Osek, Dieta orficka

 

 

Mariola Sobolewska, Linos twórcą pism orfickich

 

 

Jerzy Fatyga, Miejsce pochówku Totmesa I a pochówek Amenhotepa I w świetle grobowców tebańskich

 

 

Mariola Sobolewska, Tragedie i ofiary. Zródła i współczesne kontrowersje

 

 

Bartłomiej Proc, Czy anioły są z Persji? - kwestia wpływów perskich na angelologię hebrajską

 

 

Wystąpienia w roku akademickim 2011/2012:

 

Mariola Sobolewska, Podobieństwa ugaryckiej bogini Anat do bogiń greckich

 

 

Bartłomiej Proc, Pies, demon i gruba ryba - w poszukiwaniu wpływów perskich w Księdze Tobiasza

 

 

Jerzy Fatyga, Metody badań nad XVIII dynastią

 

 

Jerzy Fatyga, Wieczny Horyzont wschodzi tam gdzie zachodzi słońce boga Ra. Miejsce spoczynku Amenhotepa I a grobowiec KV 39 w Dolinie Królów. Tajemnica "Podwójnej Enigmy"  

 

 

Aleksandra Krauze, Profesor dr hab. Karol Myśliwiec śladami faraonów...

 

 

 

Wystąpienia w roku akademickim 2010/2011:

 

Mariola Sobolewska, Ganimedes ukochanym Zeusa. Homoseksualizm w eposie homeryckim

 

Jerzy Gwiazda, Psychologia starożytności

 

 

 

 

Wystąpienia w roku akademickim 2009/2010:

Mariola Sobolewska, pracaOdyseusz jako szpieg w eposie homeryckim Odyseusz jako szpieg w eposie homeryckim.

 

Anna Kubicka, Granice wiarygodności rekonstrukcji- malowidła Polignota z Tazos.

 

Ignacy ObozObraz mędrca wśród ludów nahua na podstawie wybranych dzieł literackich.

 

 

 

 

 

Wystąpienia w roku akademickim 2008/2009:

 

Krzysztof Mogielnicki, Historia Greków Baktryjskich

 

Paweł Pijas, Kim jest sceptyk?

  

Aleksandra Krauze, Od antycznej Pietas do wczesnochrześcijańskich przedstawień orantów.

 

Łukasz Kozicki, Szamanizm grecki.

 

Magdalena Dziaczkowska, Wczesnochrzescijańska symbolika metanoi. Mozaiki z sali pólnocnej kompleksu teodorianskiego w Akwilei.  

 

Aleksandra Krauze, Convivium, fractio panis, a może coena coelestis? 

 

Sylwia Wilczewska,  Eratostenes z Kyreny. 

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2015, godz. 19:51 - Aleksandra Krauze-Kołodziej