1. Białystok – miasto i wieś w ramach zespołu rezydencjonalnego – referat wygłoszony w dniu 23 V 1997 r. na sesji: Miasto z widokiem na wieś zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie w dniach 22-23 V 1997 r. (opublikowany).

2. Malarstwo ścienne Antoniego Herliczki w kościele pw. św. Andrzeja w Słonimiu – referat wygłoszony w dniu 24 IX 1997 r. na sesji: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Lublinie w dniach 23-25 IX 1997 r. (opublikowany).

3. Tyczyńskie malowidła Antoniego Herliczki, wybitnego malarza dworu Jana Klemensa Branickiego – referat wygłoszony w dniu 14 III 1998 r. na sesji: Z dziejów Tyczyna i okolic zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Tyczyn w Tyczynie w dniach 14-15 III 1998 r. (opublikowany).

4. Wzajemne przenikanie się przestrzeni pałacowej i ogrodowej na przykładzie osiemnastowiecznej rezydencji białostockiej – referat wygłoszony w dniu 21 V 1998 r. na sesji: Pałac w ogrodzie zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie w dniach 21-22 V 1998 r. (opublikowany).

5. Ogrody w „Polskim Wersalu” – Białymstoku Jana Klemensa Branickiego – referat wygłoszony w dniu 10 V 2000 r. na sesji: Ogród – iluzja – splendor. Mit rezydencji w Wersalu zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie i Instytut Sztuki P. A. N. w Warszawie w dniach 9-10 V 2000 r. (opublikowany).

6. Wykopaliska archeologiczne z 2000 r. w świetle badań archiwalnych – referat wygłoszony w dniu 11 V 2001 r. na sesji: Ogród Branickich w Białymstoku. Badania – projekty – realizacja 1999-2000 zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodową Instytucję Kultury w Białymstoku w dniu 11 V 2001 r.

7. Malowane elewacje miasta Białegostoku – referat wygłoszony w dniu 5 VI 2001 r. na sesji: Lublin – między Krakowem a Warszawą. Sztuka nowożytna zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 4-5 VI 2001 r.

8. „Czy tak hetman Branicki urządziłby pałacyk żony?” – referat wygłoszony w dniu 7 VI 2003 r. na sesji: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 6-8 VI 2003 r. (opublikowany).

9. Ogród czarodziejki Armidy w Choroszczy Branickich – referat wygłoszony w dniu 14 X 2003 r. na sesji: Obraz i przyroda zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej Europejskiej K. U. L. w Lublinie w dniach 13-15 X 2003 r.

10. Izabela z Poniatowskich Branicka i Stanisław August Poniatowski – relacje pomiędzy fundatorką a projektodawcą na przykładzie pomnika Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku – referat wygłoszony w dniu 31 V 2005 r. na sesji: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 30 V – 1 VI 2005 r.

11. Wystrój wnętrz Pałacyku Gościnnego w Białymstoku – propozycja projektowa i realizacja – referat wygłoszony w dniu 30 XI 2005 r. na sesji wewnętrznej zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki K. U. L. w Lublinie w dniach 26, 30 XI 2005 r. (opublikowany).

12. Troska Kościoła o zabytki architektury sakralnej – referat wygłoszony w dniu 18 V 2006 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Budownictwo sakralne i monumentalne’ 2006 zorganizowanej przez Politechnikę Białostocką i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN w Białymstoku w dniach 18 – 19 V 2006 r.

13. „Jerozolima wyzwolona” Torqata Tassa polską epopeją narodową – referat wygłoszony w dniu 26 V 2006 r. podczas cyklu referatów dotyczących kultury rycerskiej i dworskiej: Średniowiecze odrodzone zorganizowanego przez Koło Naukowe Historii Studentów K. U. L. w Lublinie dnia 26 V 2006 r.

 

 

14. Ceremoniał powitania królewicza Karola księcia kurlandzkiego na dworze białostockim w 1758 r. – referat wygłoszony w dniu 19 X 2006 r. na międzynarodowej konferencji: Celebrations and everyday life in the Grand Duchy of Lithuania and its contexts zorganizowanej przez Wileńską Akademię Sztuk Pięknych i Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki w Wilnie w dniach 19 – 20 X 2006 r. (opublikowany).

15. Obecność antyku w polskiej kulturze nowożytnej. Pomnik Branickich w Krakowie (wspólnie z ks. mgr Markiem Cieślukiem) – referat wygłoszony 25 IV 2007 r. w Lublinie, jako jeden z cyklu referatów głoszonych podczas zebrań Polskiego Towarzystwa Filologicznego – Koło Lubelskie (opublikowany).

16. „Dom wojskowy” Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku – referat wygłoszony w dniu 22 VI 2007 r. na sesji: Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 21-23 VI 2007 r. (opublikowany).

17. Stołowacz, Hołowiesk i Lada – starościńskie dwory w ramach wielkiej rezydencji magnackiej, referat wygłoszony w dniu 18 X 2007 r. na seminarium: Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział w Kielcach w dniach 18-20 X 2007 r. w Kielcach (opubllikowany).

18. „Najpiękniejszy kwiat na dawnej niwie ojczystej”. O epitafium Izabeli z Poniatowskich Branickiej, referat wygłoszony w dniu 13 II 2008 r. podczas panelu zorganizowanego w dwusetną rocznicę śmierci Izabeli Branickiej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

19. Motywy z „Jerozolimy wyzwolonej” Torquato Tassa w programie ideowym polskiej rezydencji XVIII wieku, referat wygłoszony w dniu 2 IV 2008 r. na konferencji Z warsztatów badaczy oświecenia zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN – Pracownia Literatury Oświecenia w dniach 1-2 IV 2008 r. w Warszawie.

20. Białystok w czasach Jana Klemensa Branickiego, referat wygłoszony w dniu 26 IX 2008 r. do biskupów polskich podczas sesji plenarnej episkopatu Polski w Białymstoku.

21. Ikonografia malowideł w kopule kaplicy św. Stanisława Kostki (Krzyża Trybunalskiego) w katedrze lubelskiej, referat wygłoszony w dniu 17 XII 2008 r. podczas konferencji naukowej Polska i Europa w dobie nowożytnej, dedykowanej prof. Juliuszowi A. Chrościckiemu zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Historii Sztuki U W i inne instytucje w dniach 16 – 17 XII 2008 r. w Warszawie (opublikowany).

22. Armida i Rinaldo w programie zespołu pałacowego w Choroszczy – referat wygłoszony w dniu 23 VI 2009 r. na sesji: Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych XVI-XVIII wieku zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 22-24 VI 2009 r.

23. Z daleka od centrum. Fundacje Jana Klemensa Branickiego w kościele w Tyczynie – referat wygłoszony w dniu 18 XI 2009 r. na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku zorganizowanej przez Instytuty Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego w Krakowie w dniach 16-18 XI 2009 r.

24. Rewaloryzacja zespołu pałacowego w Białymstoku po II wojnie światowej – referat wygłoszony w dniu 8 XII 2009 r. w Białymstoku w ramach Akademii Muzealnej, utworzonej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

25. Osiemnastowieczny ogród Vaucluse w Białymstoku – referat wygłoszony w dniu 11 IV 2011 r. na konferencji Z warsztatów badaczy oświecenia zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN – Pracownia Literatury Oświecenia w dniach 11-12 IV 2011 r. w Warszawie.

26. Tradycja rodu Gryfitów w programie ideowym rezydencji białostockiej – referat wygłoszony w dniu 27 VI 2011 r. na sesji: Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 27-29 VI 20011 r.

27. „Mega-program ideowy” dominium Jana Klemensa Branickiego – referat wygłoszony w dniu 21 X 2011 r. podczas Drugiego Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 19-22 X 2011 r.

28. Osiemnastowieczne kurioza Branickich-Gryfitów – referat wygłoszony w dniu 4 XI 2011 r. na sesji: Curiosità, czyli koncept osobliwy zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki U.K.S.W. w Warszawie w dniach 3-4 XI 2011 r.

29. Wystrój kościołów po Trydencie na przykładzie osiemnastowiecznych fundacji Jana Klemensa Branickiego – referat wygłoszony w dniu 1 VI 2012 r. na sesji: Sztuka po Trydencie zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniach 31 V-1 VI 2012 r.

30. Białystok Branickich – referat wygłoszony w dniu 17 IX 2012 r. na międzynarodowej konferencji: Człowieczeństwo Boga zorganizowanej przez Towarzystwo Teologów Dogmatyków w Białymstoku w dniach 17-19 IX 2012 r.

31. Program ideowy dziedzińca pałacu Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku – Leszek III i Julia, siostra Cezara – referat wygłoszony w dniu 25 VI 2013 r. na sesji: Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej K. U. L. w Kazimierzu n. Wisłą w dniach 24-26 VI 20013 r.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014, godz. 09:26 - Ireneusz Marciszuk