Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia działa w oparciu o uchwałę Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (723/II/11)

 

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:43 - Jolanta Klimek-Grądzka