Ocena ankiet ewaluacyjnych zajęć dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

Uchwała Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Procedura oceny ankiet

 

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia

Uchwała Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

 

Inne:

Rozporządzenie WKJK ws. stosowania terminologii anglojęzycznej

Rozporządzenie WKJK ws. kryteriów oceny prac pisemnych

 
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 14:25 - Iwona Wysk