Instrukcja Inwentaryzacyjna KUL - wprowadzona Zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 sierpnia 2015 r.pdf

 

Plan inwentaryzacji - 2019-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 09:06 - Agnieszka Kizowska