REGULAMIN KONKURSU

 

„Moją młodość przeżywam godnie”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna być samodzielna, mieć charakter świadectwa i liczyć do 10 stron wydruku komputerowego według następujących wymagań: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5, przypisy w stopce dolnej.

4. Pracę w wydruku komputerowym wraz z płytą, wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem należy przesłać do dnia 30 listopada 2012 roku na adres:

                      

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

           Instytut Pedagogiki

        Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

        ul. Droga Męczenników Majdanka 70

          20-325 Lublin

 

5. Nadesłane prace będzie oceniać Komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

6. Wybrane prace zostaną zamieszczone w książce pt. „Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria B. Moją młodość przeżywam godnie”.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w maju 2013 roku podczas uroczystości, której głównym celem jest złożenie hołdu Janowi Pawłowi II. W gali kończącej konkurs przewidziana jest sesja pt. „Uczę się Ciebie człowieku” z udziałem znanych osobistości życia publicznego.

8. Organizatorzy nie udzielają wcześniejszych informacji o wynikach konkursu przed jego uroczystym zakończeniem.

9. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pocztą imienne zaproszenie na uroczystość oraz zaproszenie dla rodziców, nauczycieli i najbliższych osób.

10. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: eszkolna@kul.pl lub adammaj@kul.pl

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2012, godz. 23:11 - Beata Komorowska