Regulamin Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej na edycje Olimpiady w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 zatwierdzony na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady 8 września 2011 r.

 

>>POBIERZ<<

 

 

 

 SPROSTOWANIE DO REGULAMINU OLIMPIADY WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 12:57 - Piotr Siemaszko