Na czas rekolekcji decyzją Księży Dziekanów od godz. 18.30 obowiązują godziny dziekańskie /wolne od zajęć dydaktycznych/ 

rekolekcjeakademickie_708
Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2009, godz. 13:02 - Mirosław Rewera