W dniach 10-13 marca odbyły się rekolekcje konwiktorskie, które poprowadził
o. dr hab. Mirosław Chmielewski - Dyrektor naszego domu.

 

 

Hasłem przewodnim tych rekolekcji były słowa: "Moc w słabości się doskonali"
(2 Kor 12, 9). Rekolekcjonista swoje konferencje budował na ważnych postaciach, które spotykamy w Biblii: Mojżesz (pasterz), Eliasz (prorok) i Maria Magdalena (świadek). Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa, pozwoliły nam zastanowić się nad naszą kapłańską tożsamością.

 

Eucharystiom przewodniczyli i słowo głosili: ks. Adam Pawlak, ks. Łukasz Libowski i ks. dr Andrzej Jasnos.

 

 

 

 

Na zakończenie rekolekcji otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo.

 

 

 

 

Wszystkim zaangażowanym w prowadzenie rekolekcji, dziękujemy za kapłańską wspólnotę i czas szczególnej łaski.

 

fot. ks. W. Prawda

 

 

Autor: Tomasz Kornek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2021, godz. 10:26 - Tomasz Kornek