Do projektu przyjmowani są studenci ostatnich roczników, studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych, z kierunków, które posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Osoby uczestniczące w projekcie, na etapie warsztatów, z kierunków nie posiadających pozytywnej oceny PKA niestety, zgodnie z decyzją NCBiR nie będą mogły zostać zakwalifikowane do kolejnych etapów projektu.

 

Do I etapu zakwalifikowane zostaną wszystkie chętne osoby (500 osób), w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w projekcie zadecydują kryteria motywacyjne (weryfikacja na podstawie kwestionariusza) oraz czynniki wskazujące na potencjalnie utrudnioną sytuację studenta na rynku pracy (np. pochodzenie z miejscowości w dużej odległości od miasta, niskim dochodzie na członka rodziny, posiadanie dzieci itp.).

 

Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 300 osób z 500 na podstawie: rekomendacji trenerów prowadzących warsztaty, kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego dane socjo-demograficzne oraz kwestionariusza motywacyjnego. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna, której przewodniczy kierownik projektu.

 

Do III Etapu zakwalifikowanych zostanie 200 osób na podstawie wyniku zdanego egzaminu certyfikowanego (wynik %) oraz eseju na temat „Dlaczego to ja powinienem wziąć udział w płatnym stażu u pracodawcy”. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna, której przewodniczy kierownik projektu.

 

Uczestnicy projektu Energia Kompetencji, którzy chcą wziąć udział w trzecim etapie realizacji projektu (stażach) proszeni są o:

  1. napisanie eseju na temat „Dlaczego to ja powinienem wziąć udział w płatnym stażu u pracodawcy”. Esej może zawierać maksymalnie 2 strony A4 maszynopisu, pisany czcionką 12 z interlinią 1,5. Esej należy składać do 10 czerwca 2015 r. w pokoju C-441 w każdy wtorek w godz. 11.00-12.30 i środę w godz. 16.00-17.00.
  2. ankietę rekrutacyjną do trzeciego etapu projektu. Należy pobrać ze strony projektu, wypełnić, wydrukować i złożyć razem z esejem.

 

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015, godz. 14:51 - Justyna Tarkowska