Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczna.

 

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 15.06.2016r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia romańska

-filologia słowiańska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 15.06.2016r.:

-filologia angielska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 30.06.2016r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia romańska

-filologia słowiańska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 30.06.2016r.:

-filologia angielska

-filologia słowiańska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 27.09.2016r.: 

-filologia germańska

-filologia polska

-historia

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 27.09.2016r.:

-historia

 

 Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 21.12.2016r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia romańska

-filologia słowiańska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 21.12.2016r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia słowiańska

 

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 30.01.2017r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia romańska

-filologia polska

-historia sztuki

 

Listy rezerwowe kandydatek stan na dzień 30.01.2017 r.:

-filologia germańska

-filologia słowiańska

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 30.01.2017r.:

- filologia germańska

- historia

 

Lista rezerwowa kandydatów stan na dzień 30.01.2017 r.:

-filologia słowiańska

 

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 28.02.2017r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia romańska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rezerwowe kandydatek stan na dzień 28.02.2017 r.:

-filologia germańska

-filologia słowiańska

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 28.02.2017r.:

-filologia angielska

-filologia romańska

-filologia polska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 31.03.2017r.:

-filologia angielska

-filologia polska

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 31.03.2017r.: 

-filologia angielska

-historia

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 28.04.2017r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia romańska

-filologia polska

-filologia słowiańska

-historia

-historia sztuki

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 28.04.2017r.:

-filologia angielska

-filologia germańska

-filologia polska

-historia

 

Listy rezerwowe  kandydatek stan na dzień 28.04.2017r.:

-filologia słowiańska

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 23.06.2017r.:

-filologia angielska

 

Listy rankingowe kandydatów stan na dzień 23.06.2017r.:

-historia

 

Listy rezerwowe kandydatek stan na dzień 23.06.2017r.:

-filologia polska

 

Listy rezerwowe kandydatów stan na dzień 23.06.2017r.:

-filologia polska

 

Listy rankingowe kandydatek stan na dzień 21.09.2017r.:

-filologia angielska

-filologia słowiańska

 

Listy rankingowe kandydatek  stan na dzień 25.10.2017 r.

- filologia germańska

- filologia polska

- historia

 

Listy rankingowe kandydatów  stan na dzień 25.10.2017 r.

- historia

 

 

Rekrutacja na staże będzie prowadzona w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc. 

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, znajdujący się w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć do Biura projektu, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum, II piętro), w godz. 07.30 – 15.30. Formularz zgłoszeniowy będzie również dostępny w Biurze projektu. Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym będzie Kwestionariusz Autodiagnozy Poziomu Kompetencji, który jest dostępny w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE. 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU

„WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE KLUCZEM DO KARIERY STUDENTÓW WNH KUL”

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017, godz. 11:20 - Anna Branica