Rocznik 2016/2017

 

Listy rankingowe kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną:

lista rankingowa kandydatek - studentki I stopnia

lista rankingowa kandydatek - studentki II stopnia

lista rezerwowa kandydatek - studentki I stopnia

lista rezerwowa kandydatek - studentki II stopnia

 

Listy rankingowe kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną:

lista rankingowa kandydatów - studenci I stopnia

lista rankingowa kandydatów - studenci II stopnia

lista rezerwowa kandydatów - studenci I stopnia

lista rezerwowa kandydatów - studenci II stopnia

 

Rocznik 2015/2016

 

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną:

lista rankingowa kandydatek_studentki I stopnia

lista rankingowa kandydatek_studentki II stopnia

 

 

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną:

lista rankingowa kandydatów_studenci I stopnia

lista rankingowa kandydatów_studenci II stopnia

lista rezerwowa kandydatów_studenci I stopnia

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018, godz. 11:07 - Marlena Struś