Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie elektronicznie poniższego kwestionariusza:

Kwestionariusz Autooceny Poziomu Kompetencji

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w roku akademickim 2018/2019

Kierunek praca socjalna

Lista rankingowa kandydatów i kandydatek z dnia 31.10.2018 r.

Lista rankingowa kandydatów i kandydatek z dnia 20.11.2018 r

 

Kierunek teologia

Lista rankingowa kandydatów i kandydatek z dnia 31.10.2018 r.

Lista rankingowa kandydatów i kandydatek z dnia 20.11.2018 r

 

Kierunek nauki o rodzinie

Lista rankingowa kandydatów i kandydatek z dnia 20.11.2018 r

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w roku akademickim 2017/2018

Kierunek Praca socjalna

Lista rankingowa kandydatek z dnia 26.10.2017 r.

Lista rankingowa kandydatów z dnia 26.10.2017 r.

Lista rankingowa kandydatek z dnia 06.11.2017 r.

Kierunek Nauki o rodzinie

Lista rankingowa kandydatek z dnia 26.10.2017 r.

Lista rankingowa kandydatów z dnia 26.10.2017 r.

Lista rankingowa kandydatów  z dnia 14.11.2017 r.

Kierunek Teologia

Lista rankingowa kandydatek z dnia 26.10.2017 r.

Lista rankingowa kandydatek z dnia 14.11.2017 r.

Kierunek Praca socjalna

Lista rankingowa kandydatek z dnia 14.12.2016 r.

Lista rankingowa kandydatów z dnia 14.12.2016 r.

Kierunek Nauki o rodzinie

Lista rankingowa kandydatek - z dnia 14.12.2016 r.

Kierunek Teologia

Lista rankingowa kandydatek z dnia 14.12.2016 r.

Lista rankingowa kandydatów z dnia 14.12.2016 r.

Rekrutacja na szkolenia

Od 1 listopada br. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II realizuje projekt „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”, którego celem jest podniesienie do lipca 2019 roku kompetencji 75 osób (53 kobiet i 22 mężczyzn), studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych I lub II stopnia pracy socjalnej i nauk o rodzinie oraz jednolitych magisterskich kierunku teologia KUL (studia stacjonarne) do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorcami społecznymi.


Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans.

W celu poprawnego zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz wizytówkę zawodową, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu, pok. GG-200 (Gmach Główny, II piętro), w godz. 07.30 – 15.30 .

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie internetowej projektu www.kul.pl/klips/dokumenty-zgłoszeniowe, a także w biurze projektu.

 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

Regulaminem rekrutacji i udzielenia wsparcia w ramach projektu " Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019, godz. 08:46 - Elżbieta Kiergiet-Szkutnik