Studia stacjonarne

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania od wielu lat prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach ekonomia i zarządzanie. Interesujący sposób przekazania wiedzy i umiejętności studentom oraz zaangażowanie w kształtowanie ich postaw zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich, w której skład wchodzą zarówno teoretycy, jak i praktycy.

 

Zajęcia odbywają się na terenie Kampusu Głównego KUL przy al. Racławickich 14 w nowocześnie wyposażonych aulach wykładowych, salach i pracowniach komputerowych. Na miejscu studenci mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania, gromadzącej aktualną literaturę przedmiotu i najnowsze wydawnictwa.

 

Odwiedzając wskazane poniżej strony można zapoznać się z krótką charakterystyką studiów, perspektywami zawodowymi ich absolwentów, szczegółowym programem studiów oraz zasadami rekrutacji. 

 

> Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie)

> Ekonomia - studia II stopnia (magisterskie)

   >> specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

   >> specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

 

> Zarządzanie - studia I stopnia (licencjackie)

> Zarządzanie - studia II stopnia (magisterskie)

 

 

Studia podyplomowe

 

Aktualnie prowadzone studia podyplomowe, których kierownikami i wykładowcami są pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania:

 

>> Rachunkowość i podatki

>> Standardy i dobre praktyki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych | Kompetencje urzędnika (dla pracowników ZUS)

>> Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

>> Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Pozostałe kierunki studiów podyplomowych w ofercie dydaktycznej Instytutu Ekonomii i Zarządzania:

> Logistyka

> Praktyczna rachunkowość komputerowa

> Rachunkowość gospodarstw rolniczych i agroturystycznych

> Standardy i dobre praktyki w zarządzaniu parafią

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2018, godz. 09:09 - Monika Wójcik