Każdy/a student/ka weźmie udział w IV formach wsparcia:

I. Warsztaty (2x)

II. Zajęcia z Pracodawcą 2h

III. Wizyta studyjna 6h

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Wersja tradycyjna* Wersja online**
Formularz zgłoszeniowy

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi dokumentami

 

Po wypełnieniu w wersji online dokumenty zostaną wydrukowane i będą dla uczestników dostępne w biurze projektu (pok. GG-200). Zapraszamy w wolnej chwili w celu złożenia podpisu.

Deklaracja udziału w projekcie

Proszę nie wpisywać daty

Oświadczenie RODO

 

*Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w biurze projektu (pok. GG-200) lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres uczelni z dopiskiem numeru pokoju.

**Dokumenty wypełnione w formie online należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

 

Uwaga! Składając dokumenty zgłoszeniowe do projektu Studenci zostają wpisani do zestawienia Uczestników. Po uzbieraniu się odpowiedniej liczby osób do utworzenia grupy zostanie ustalony harmonogram zajęć. Każdy Uczestnik otrzyma harmonogram przed zajęciami, na adres e-mail wskazany w formularzu, w celu zapisania się do konkretnej grupy szkoleniowej.

 

BILANS KOMPETENCJI:

Obszar Link
OBSZAR BUSINESS (WNS)

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/133299?lang=pl

OBSZAR LAW (WPPKiA)

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/366598?lang=pl

OBSZAR Natural Science (WNŚiNZ):

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/417183?lang=pl

OBSZAR HUMANITIES DLA STUDENTÓW POLSKOJĘZYCZNYCH (WF):

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/874125?lang=pl

HUMANITIES AREA FOR FOREIGN STUDENTS:

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/853964?lang=pl

 

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2023, godz. 11:24 - Gabriela Kostrzanowska