Zapraszamy do studiowania na Wydziale Teologii


TEOLOGIA
– studia jednolite 5-letnie magisterskie ze specjalizacją nauczycielską

- skierowane przede wszystkim do maturzystów (ale nie tylko), którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę teologiczną i w przyszłości związać swoje życie zawodowe z byciem nauczycielem religii.TEOLOGIA
– studia jednolite 5-letnie magisterskie ze specjalnością biblijną (nowość!)
- skierowane głównie do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę teologiczną i pogłębić swoją duchowość nie łącząc tego z przyszłym zawodem nauczyciela religii (w trakcie studiów nie odbywa się praktyk pedagogicznych i psychologicznopedagogicznych związanych ze specjalizacją nauczycielską). Zajęcia będą się odbywały po południu i wieczorem, aby osoby pracujące mogły brać udział.

 


NAUKI O RODZINIE
- studia I stopnia (3-letnie licencjackie) — specjalność koordynator pieczy zastępczej, oraz asystent osoby niesamodzielnej (zwłaszcza dla kandydatów w AŚ)

- skierowana do tych wszystkich, którzy pragną poznać i pogłębić swoją wiedzę związaną z życiem małżeńskim i rodzinnym i w przyszłości związać swoją z pracę zawodową z pomocą człowiekowi poprzez pracę w instytucjach pomocy społecznej, pomocy rodzinie, placówkach opieki, domach dziecka itp.


NAUKI O RODZINIE
- studia II stopnia (2-letnie magisterskie) — specjalność asystentura rodziny we współpracy z NGO i Caritas, oraz animacja środowiska społecznego (zwłaszcza dla kandydatów w AŚ)

skierowana do tych wszystkich, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie) i pragną kontynuować swoją naukę na studiach II stopnia, rozwijając swoją wiedzę związaną z życiem małżeńskim i rodzinnym i w przyszłości związać swoją z pracę zawodową z pomocą człowiekowi poprzez pracę w instytucjach pomocy społecznej, pomocy rodzinie, placówkach opieki, domach dziecka itp.

 KSZTAŁCENIE DOKTORANCKIE

 Teologiczne Studium Licencjackie (TSL)

- 2-letnie studium dla absolwentów (magistrów) teologii

Studia przygotowują do uzyskania licencjatu kościelnego w jednej z sub-dyscyplin teologicznych:

 • Duszpasterstwo rodzin
 • Ekumenizm
 • Historia Kościoła i patrologia
 • Katechetyka
 • Liturgika i homiletyka
 • Nauki biblijne
  • Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację Nauki biblijne
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia duchowości
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia praktyczna
 • Systematic Theology


Specjalistyczny Kurs Teologiczny (SKT)
- 2-letnie studium dla osób posiadających dyplom licencjatu kościelnego z teologii

Jest to kontynuacja rozpoczętej na TSL specjalistycznej ścieżki kształcenia, która prowadzi do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2023, godz. 15:09 - Ewa Zięba