plakatnowy_1131

 

Informatyka znajduje szerokie zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. Mimo iż dziedzina ta powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu, jej rozwój jest niezwykle prężny i szybki. Dlatego największe sukcesy odnoszą w niej ludzie młodzi, gotowi podjąć nowe wyzwania i rozwiązywać nowe problemy. Wiele uczelni podejmuje starania w celu rozwoju problematyki informatycznej, ponieważ absolwenci tego kierunku studiów nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wysoko wykwalifikowani specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskują najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać.

Natomiast matematyka o specjalności informatycznej stwarza teoretyczne podstawy dla rozwoju informatyki. Absolwenci tego kierunku są wykształceni w sposób bardziej uniwersalny - mogą znaleźć zatrudnienie zarówno jako matematycy, jak również informatycy. Ponadto w trakcie nauki na kierunku matematyka o specjalności informatycznej studenci mogą zdobyć także dodatkowe uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki w szkołach.

 Instytut Matematyki i Informatyki prowadzi studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: matematyka o specjalności informatycznej i informatyka, oraz studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne II stopnia (zaoczne) na kierunku matematyka o specjalności informatycznej. Studia II stopnia na kierunku matematyka o specjalności informatycznej są kontynuacją studiów I stopnia na kierunkach informatyka oraz matematyka i umożliwiają zdobycie tytułu magistra matematyki o specjalności informatycznej.

 

 

Ponadto prowadzone są studia podyplomowe (płatne) na kierunku informatyka.

 

 

W najbliższym czasie planowane jest utworzenie specjalności zastosowania matematyki w ramach studiów matematycznych. Kandydaci na studia na kierunku matematyka będą mieć możliwość wyboru specjalności informatycznej lub specjalności zastosowania matematyki począwszy od drugiego roku studiów. Najlepsi studenci mogą otrzymać wysokie stypendia, uzależnione od wyników nauki.

 

Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia


  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (numer konta zostanie podany w trakcie rejestracji elektronicznej)
  • studia stacjonarne I stopnia: kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości
  • studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające studia magisterskie): kwalifikacja na podstawie dyplomu studiów I stopnia
  • studia niestacjonarne : kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości
  • studia podyplomowe: kwalifikacja na podstawie dyplomu studiów zawodowych lub magisterskich

Szczegóły rekrutacji:

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia (matematyka o specjalności informatycznej, informatyka)

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia (matematyka o specjalności informatycznej)

Zasady przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia (matematyka o specjalności informatycznej)

Uchwała Senatu KUL dotycząca zasad rekrutacji kandydatów na studia


REJESTRACJA KANDYDATÓW

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2009, godz. 09:54 - Adam Kiersztyn