Instytut Matematyki i Informatyki    Informatyka znajduje szerokie zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. Mimo iż dziedzina ta powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu, jej rozwój jest niezwykle prężny i szybki. Dlatego największe sukcesy odnoszą w niej ludzie młodzi, gotowi podjąć nowe wyzwania i rozwiązywać nowe problemy. Wiele uczelni podejmuje starania w celu rozwoju problematyki informatycznej, ponieważ absolwenci tego kierunku studiów nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskują najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać.


    Natomiast matematyka o specjalności informatycznej stwarza teoretyczne podstawy dla rozwoju informatyki. Absolwenci tego kierunku są wykształceni w sposób bardziej uniwersalny - mogą znaleźć zatrudnienie zarówno jako matematycy, jak również informatycy. Ponadto w trakcie nauki na kierunku matematyka o specjalności informatycznej studenci mogą zdobyć także dodatkowe uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki w szkołach.
    
   
    Instytut Matematyki i Informatyki prowadzi studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: matematyka o specjalności informatycznej i informatyka, oraz studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne II stopnia (zaoczne) na kierunku matematyka o specjalności informatycznej. Studia II stopnia na kierunku matematyka o specjalności informatycznej są kontynuacją studiów I stopnia na kierunkach informatyka oraz matematyka o specjalności informatycznej i umożliwiają zdobycie tytułu magistra matematyki o specjalności informatycznej. Ponadto prowadzone są studia podyplomowe (płatne) na kierunku informatyka i planowane jest utworzenie bezpłatnych studiów podyplomowych na kierunku matematyka, umożliwiających nauczycielom innych, pokrewnych przedmiotów w szkole zdobycie dodatkowych uprawnień do nauczania matematyki.Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (numer konta zostanie podany w trakcie rejestracji elektronicznej) 
  • studia stacjonarne I stopnia:  kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości
  • studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające studia magisterskie): kwalifikacja na podstawie dyplomu studiów I stopnia
  • studia niestacjonarne : kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości
  • studia podyplomowe:  kwalifikacja na podstawie dyplomu studiów zawodowych lub magisterskich


Szczegóły rekrutacji:Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia (matematyka o specjalności informatycznej, informatyka)

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia (matematyka o specjalności informatycznej)


Zasady przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia (matematyka o specjalności informatycznej)


Uchwała Senatu KUL dotycząca zasad rekrutacji kandydatów na studiaREJESTRACJA KANDYDATÓW

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2008, godz. 13:15 - Adam Kiersztyn