Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne na kurs dokształcające w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym:

 • kwestionariusz zgłoszenia na kurs dokształcający wydrukowany i podpisany po rejestracji elektronicznej, dostępny po zalogowaniu
 • odpis lub potwierdzoną notarialnie (lub w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL) kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu użytkowania komputerów i dostępu do internetu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o statusie zawodowym,
 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • życiorys lub CV,
 • 1 zdjęcie,
 • wypełnioną ankietę:
  • w przypadku kursu dokształcającego w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym [pobierz]
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności:
  • w przypadku kursu dokształcającego w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym, dokument potwierdzający umiejętności z zakresu programowania.

 

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

 

 

Zajęcia stacjonarne w ramach w/w kursów dokształcających w projekcie w roku akademickim 2014/2015 będą się odbywały wyłącznie w soboty.

 

 

Dokumenty należy złożyć w:

Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 314

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek-piątek 8.00-15.30, z przerwą w godzinach 12.00-13.00
 • soboty 9.00-12.00

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2014, godz. 10:16 - Edyta Wronka