Informacje dla kandydatów

Biuro Rekrutacji - kontakt

Kierunki studiów

prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych KUL:

 

Kierunek studiów

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia - grupa w Stalowej Woli

Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia - grupa w Stalowej Woli

Doradztwo kariery i doradztwo personalne - studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia - w j. angielskim

Ekonomia - studia I stopnia

Ekonomia - studia II stopnia

Kryminologia - studia I stopnia

Kryminologia - studia II stopnia

Pedagogika - studia I stopnia

Pedagogika - studia II stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie

Praca socjalna - studia I stopnia

Praca socjalna i ekonomia społeczna - studia II stopnia

Psychologia - studia jednolite magisterskie

Socjologia - studia I stopnia

Socjologia - studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe- studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe- studia II stopnia

Zarządzanie - studia I stopnia

Zarządzanie - studia II stopnia

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

 

Szkoła Doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach Wydziału Nauk Społecznych:

- nauki socjologiczne

- pedagogika

- psychologia

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022, godz. 10:45 - Maria Mazurek-Olszowa