Na Wydziale Nauk Społecznych KUL prowadzona jest rekrutacja

na następujące kierunki studiów:

 

 

Doradztwo kariery i doradztwo personalne - studia I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia - studia w j. angielskim - NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

 

Ekonomia - studia I stopnia

Ekonomia - studia II stopnia

 

Pedagogika - studia I stopnia

Pedagogika - studia II stopnia

e-Pedagogika - studia I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu

e-Pedagogika - studia II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu

 

Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna - studia II stopnia

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

 

Praca socjalna - studia I stopnia

Praca socjalna i ekonomia społeczna - studia II stopnia

 

Psychologia - studia jednolite magisterskie

 

Socjologia - studia I stopnia

Socjologia - studia II stopnia

 

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia - NOWOŚĆ

 

Zarządzanie - studia I stopnia

Zarządzanie - studia II stopnia

 

SZKOŁA DOKTORSKA KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020, godz. 13:59 - Maria Mazurek-Olszowa