List Rektora KUL z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019

 

ks. prof. Antoni Dębiński

Szanowni Państwo!

Drodzy Pracownicy i Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

 

Rozpoczynamy 101. rok akademicki w dziejach KUL. Inaugurujemy go w trakcie obchodów wielkich jubileuszy – Ojczyzny i Uniwersytetu, w roku celebrowania 100-lecia Niepodległej i 100-lecia naszej Alma Mater. Witam zatem bardzo serdecznie na początku tego roku Pracowników, Doktorantów i Studentów. Witam szczególnie Studentki i Studentów, którzy po raz pierwszy wkroczyli w mury naszej Uczelni. Wszystkim życzę pomyślnego roku.

Przedmiotem mojej krótkiej refleksji w liście do Państwa na rozpoczęcie dwóch poprzednich lat akademickich były roztropność i sprawiedliwość. Trzecią z cnót kardynalnych, przy której chciałbym się zatrzymać, jest męstwo (łac. fortitudo; zagadnienie podejmowane już przez starożytnych filozofów greckich, następnie dyskutowane przez filozofów i teologów chrześcijańskich, obecnie opisywane także jako powinność w ujęciu personalistycznym). Definiowane jest ono jako hart ducha, dzielność, odwaga, siła, z jaką znosi się przeciwności losu; jako sprawność moralna polegająca na umiejętności podjęcia dobrej decyzji mimo niesprzyjających uwarunkowań; jako umiejętność, która w wypadku przeciwności i trudności chroni człowieka przed rezygnacją z dążenia do założonych celów.

„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!” (J 16, 33) – to słowa Jezusa z mowy pożegnalnej skierowanej do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, słowa będące szczególnym wezwaniem do męstwa w obliczu czekających ich cierpień i prześladowań, słowa dające siłę kolejnym pokoleniom wyznawców Chrystusa. Do męstwa zakorzenionego w Chrystusowym krzyżu i zmartwychwstaniu wzywał już w pierwszej homilii swego pontyfikatu Jan Paweł II, wołając: „Nie lękajcie się”. Męstwo ma jednak cechować nas nie tylko w sytuacjach ekstremalnych czy bolesnych, ale również w codziennych, bo daje nam ono „[...] wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1808).

 

Szanowni Państwo!

Wchodzimy w kolejny rok akademicki, który będzie kulminacją obchodów 100-lecia naszej Alma Mater. W grudniu, dokładnie 100 lat od pierwszej inauguracji, przyjdzie nam radośnie i z dumą świętować ten szczególny jubileusz w dziejach KUL. Ufam, że dla całej naszej społeczności uniwersyteckiej oraz dla wszystkich gości, którzy zaszczycą nas swoją obecnością, będzie to wspaniałe i niezapomniane wydarzenie.

Rok 2018, rok wielkich jubileuszy w historii Rzeczypospolitej Polskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kieruje też naszą myśl ku przyszłości. Ta bowiem wyrasta z dni przeszłych i obecnych. Od nas więc również zależy, jaki los stanie się udziałem naszej Ojczyzny i Uczelni. Refleksję tę dedykuję Państwu na nadchodzące dni nowego roku akademickiego.


  

Lublin, 1 października 2018 r.                                     Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL