W dniach 1-22 października 2016 roku uczestniczyłem w wizycie studyjnej o charakterze naukowym w prestiżowym laboratorium badawczym Radiation Laboratory na Uniwersytecie Notre Dame (USA). Będąc na stanowisku visiting scholar, współpracowałem z kierownikiem wizyty – panią prof. Sylwią Ptasińską. Wizyta służyła podniesieniu kompetencji w zakresie stosowania instrumentalnych metod badawczych, zapoznaniu z innowacyjną, nowoczesną i światowej klasy aparaturą oraz zapoczątkowaniu współpracy międzynarodowej. Podczas mojego pobytu uczestniczyłem w szerokim zakresie badań powierzchni ciał stałych przy pomocy rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS).

- - mgr Mariusz Trzciński

Więcej [+]

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, godz. 09:07 - Adam Garbacz