W miesiącu lipcu br. Scena Plastyczna KUL uczestniczyła w dwóch prestiżowych festiwalach we Francji. W okresie między 14-20 lipca podczas festiwalu w Avignionie w ramach projektu Arts Sacre imieniem Andreja Tarkowskiego teatr Scena Plastyczna KUL przedstawiła spektakl pt „Bruzda”. Cowieczorny pokaz zgromadzał liczną widownię. Odbiór przedstawienia spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem.

 

 

Równolegle w tym czasie Leszek Mądzik przygotował wraz z artystami wielu krajów plenerowy spektakl pt „Przejście-Z ciemności do światła” inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego. Co wieczór licznie zebrana publiczność obecna na Festiwalu była świadkiem inscenizacji. Pobyt teatru na Festiwalu w Avignionie był odnotowany w licznych ulotkach i katalogach. W centrum informacyjnym Festiwalu była pełna informacja o projekcie.

 

 

Główna część festiwalu Arts Sacre odbyła się w klasztorze w Pontigny w okresie 22-27 lipca br. I tutaj Scena Plastyczna przedstawiła spektakl „Bruzda”. Zostało też ponownie przedstawione plenerowe widowisko „Przejście - Z ciemności do światła” wg Fiodora Dostojewskiego. Zebrana widownia (ponad 200 osób) uczestniczyła w prezentowanym misterium.

 

 

 

Równolegle w krużgankach klasztoru Cystersów można było oglądać wystawę Leszka Mądzika „Faktura czasu”.

Podczas obecności teatru w Avignionie i Pontegny rozpowszechniane były informacje (ulotki) dotyczące Lublina i jego kulturalnej działalności.